Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Generelle ikke sykdomsspesifikke tema

Forventninger og kommunikasjon som verktøy

Sist faglig oppdatert: 13.05.2024

Sigrid Skatteboe

Pasienters forventninger 

Forventninger: en kognitiv prosess hvor vi danner tanker om fremtiden (forberedelse?) (1)

Alle pasienter har forventinger, men de er individuelle (1) 

Forventninger er klinisk viktig av 3 grunner: (2) 

 • Lege – pasient kommunikasjon
  • Forstå perspektiv
  • Mindre misforståelser
  • Samkjøring og felles avgjørelser
 • Behandling og etterlevelse
  • Endring krever aksept og enighet 
  • Compliance - trening og livsstilsendringer
 • Prognostisk faktor og resultat
  • Positive forventninger gir bedre resultat

Placebo/forventningseffekt – placebo har en metaeffekt på smerte (3). Placeboeffekten skyldes 3 ting:

 • lege-pasientforholdet
 • Betinging (tid/sted)
 • Forventinger (4) 

Husk forventningseffekten i klinikken 

Klinisk kommunikasjon 

Kommunikasjon er bindeleddet mellom fag og pasient, et klinisk verktøy. Kommunikasjon er viktig for

 • Tilfredstillelse
 • Etterlevelse
 • Behandlingsresultater
 • Redusert forbruk og riktig forbruk av helsetjenester (5)

Klinisk «tenkt» kan kommunikasjon todeles (6, 7)

 • Informasjonsinnhenting
  • (anamnese) kartlegging, differensialdiagnostisk + prognostiske faktorer
  • Utfordringer FMR : komplekse problemstillinger, individuelt
 • Informasjonsutlevering
  • Vurdering og behandling
  • Utfordringer FMR: sjelden kirurgi, farmakologisk støttebehandling, sjelden «quick fix», bedring krever endring

Kommunikasjonstips

 • Bevisstgjør deg din egen kommunikasjon
 • Plan & struktur
 • Individuelt tilpasses deg og pasient
 • Kommunikasjon kan læres/forbedres

4 gode vaner

Bruk gjerne 4 gode vaner for å sikre god kvalitet i kommunikasjonen (8):

 1. Invester i begynnelsen
  • Etabler kontakt
  • Få fram pasientens problem
  • Planlegg
 2. Utforsk pasientens perspektiv
  • Utforsk pasientens forståelse
  • Sjekk forventningene
  • Få fram betydningen for dagliglivet
 3. Vis empati
  • Vær åpen for følelser
  • Gi uttrykk for empati
  • Vis empati også nonverbalt
  • Vær oppmerksom på egne reaksjoner
 4. Invester i avslutningen
  • Gi diagnostikk + informasjon
  • Vektlegg læring og mestring
  • Involver pasienten i beslutninger
  • Avslutt og sjekk ut på en ryddig måte

Referanser

 1. Bowling et al. The measurement of patients' expectations for health care: a review and psychometric testing of a measure of patients' expectations. Health Technol Assess 2012;16(30):i-xii, 1-509. 
 2. Bialosky JE et al. Individual expectation: an overlooked, but pertinent, factor in the treatment of individuals experiencing musculoskeletal pain. Phys Ther. 2010;90(9):1345-55. 
 3. Hróbjartsson et al. Placebo interventions for all clinical conditions, Cochrane 2012
 4. Wager et al, The neuroscience of placebo effects: connecting context, learning and health. Nat Rev Neurosci. 2015 Jul;16(7):403-18
 5. Hyldmo et al, Tidsskr Nor Legeforen 2014 134: 1925-6
 6. Johansen & Engvold Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget 2013
 7. Guldbrandsen & Finset Skreddersydde samtaler, Gyldendal 2019 
 8. Guldbrandsen et al. «Four Habits» goes abroad: report from a pilot study in Norway. Patient Educ Cound 2008; 72: 388 - 93.

Sigrid Skatteboe er PhD og overlege ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS.