Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Generelle ikke sykdomsspesifikke tema

Workshop - innhold

Sist faglig oppdatert: 14.05.2022

Innhold i workshopene bør generelt gå etter prinsippet: inspeksjon, funksjon, passiv bevegelighet av ledd, spesialtester og evt. palpasjon.

Kursdeltagerne bør gjøre undersøkelsene på hverandre under veiledning der dette er mulig. Enkelte undersøkelse (hofte/kne) egner seg dårligere for dette og kan demonstreres med rom for spørsmål.

Følgende us. bør inkluderes i workshopene:

Skulder: Undersøke hverandre

Inspeksjon (nevnes): Avverge, høytstående eller protrahert skulder, atrofi supra/infraspinatus

Funksjon: fleksjon og abduksjon (smertebue), innadrotasjon

Passiv bevegelighet: utadrotasjon, abduksjon, evt. innadrotasjon i 90 grader abduksjon (mtp GIRD – Glenohumeral Internal Rotation Deficit).

Krafttester: abduksjon (supra), utadrotasjon (infra), biceps (sup/Speed), belly-press (subscap), serratus ant (vingescapula).

Spesialtester: impingment, AC-palpasjon, bakre kapsel og sleepers stretch. Stabilitetstester (apprehension/relocation, sulcus sign).

Hofte: Demonstrere, tilby å prøve

Inspeksjon (felles for kne og hofte): anisomeli (hoftekam), akser, hydrops (kne), distal quad.atrofi

Funksjon (felles for kne og hofte): gange, modifisert Trendelenburg (med høyt kneløft), ett-bensstående, huksittende, evt. ett-bens huksittende

Passiv bevegelighet: fleksjon, ekstensjon, utad og innadrot. (Ab- og adduksjon nevnes)

Krafttester: fleksjon (iliopsoas og rectus), abduksjon sideliggende (medius/bakre), clam (knesprik) sideliggende med ca 60 gr. hoftefleksjon (piriformis), hamstrings, adduktorer.

Spesialtester: IS-ledd; P4-test, hofteledd; Patric FABER (Flexion ABduction External Rotation), FADIR (Flexion Adduction Internal Rotation)

Palpasjon (vises evt. samtidig med muskelundersøkelsen): retrotroch, symfyse, ramus inf., tuber ischi, muskelbukene (iliopsoas, piriformis, medius/minimus, evt adduktorer, hamstrings, rectus), coccygeus.

Kne: Demonstrere, tilby å prøve

Inspeksjon (nevnes): som hofte

Funksjon: som hofte

Passiv bevegelighet: fl/ext/(rot)

Krafttester: fl/ext, evt rotasjon i mageleie med 90 gr fleksjon i kneet (popliteus)

Spesialtester og palpasjon: hydrops, knehase (Baker cyste), lig. (ACL, PCL, MCL, LCL), menisktest (palp, stående rotasjonstest), patella, senene (lig.pat., gåsefot, distale tractus)

Albue, underarm, hånd: Undersøke hverandre

Inspeksjon (nevnes): feilstilling (fraktursequele, revma), leddhevelser (artrose, revma (MCP/DIP/PIP), atrofier (interosser, thenar, hypothenar) 

Funksjon: albue: aktiv fl/ext samt sup/pron i albuen, nå opp til munnen, annen funksjon? Hånd: Grep/knytte hånd – deficit?, nøkkelgrep, fingersprik og -samling, opposisjon (gradering).

Passiv bevegelighet: albue (fl/ext + rotasjoner, radiushodet), håndledd (dorsal og ventralfl, ulnar- og radial deviasjon.

Krafttester: Albue: ext. gruppe, fl. gruppe, supinator, triceps. Hånd: tommel (adduksjon, opposisjon), intrinsic gruppe. 

Palpasjon: Albue: humerusepicondylene, ulnaris, radiushodet. Hånd: Håndrotsknokler, proximale gruppe (scaphoid, lunatum, 1 CMC), TFCC,

Nervesystem (medianus, ulnaris, radialis)

Ankel og fot: Undersøke hverandre

Inspeksjon (nevnes): Som hofte + achillessene, calcaneus varus, fothvelvinger, tådeformiteter, fotsåle (fettpute, callositeter etc)

Funksjon: (gjort i hofte/kne): 

Passiv bevegelighet: Dorsalfleksjon, plantarfleksjon, inversjon og eversjon, supinasjon og pronasjon

Krafttester: Tibialis anterior, peroneusgruppen og tibialis posterior (ext. Hall. Long)

Spesialtester: syndesmose, squeezetest for Mortons, fremre og bakre impingment, ett-bens-tå-reis test for tib. post. dysfunksjon, Thompson test, plantarfascien spennes gjennom dorsalfl+1.tå ext og palperes. Silfverskiölds test for gastroc. korthet.

Palpasjon: gjøres som regel samtidig med øvrige us. Obs: sinus tarsi/talus, lig tfa, synlige sener

Hypermobile ledd: Undersøke hverandre

Beighton score (gjennomføre alt)

Skulder: utadrotasjon, hyperabduksjon, sulcus tegn