Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Hofte og bekken

Halebeinssmerter

Forfatter: Rune Kvakestad 

Halebensmerter eller coccygodyni er smerter relatert til halebenet. Disse er utløst i hovedsak av traumer eller ved friksjon. Smertegeneratoren er ukjent.

Symptomer

Symptomene er sittesmerter, disse kjennes gjerne gnagsårlignende. Veldig typisk er sterke smerter rundt halebenet når pasientene reiser seg.  Dette varer gjerne noen sekunder.

Tilleggsproblemer Utover smerte er dette sjelden. Noen ganger har pasientene avføringsvansker eller nattesmerter, men stort sett har de lite smerter ved bevegelse og trening. 

Differensialdiagnoser

  • Traume sekvele i form av nonunion brudd kan forekomme i sacrum og halebenet. 
  • Lumbago med særlig utgangspunkt i nederste segment kan gi smerter ned i sacrum. 
  • Utbredte smertetilstander som inkluderer halebensregionen er ikke uvanlig. 
  • Mer sjeldne differensialdiagnoser er stressfraktur av sakrum, patologi i lille bekken som kvinnelige kjønnsorganer og tumores. Tilstander i rektum og infeksjoner forekommer. 

Undersøkelse

Det bør gjøres full undersøkelse av rygg og bekkenenheten med ryggundersøkelse og IS ledd. Muskulær undersøkelse med særlig vekt på dorsal muskulatur som glutealer og hamstrings. Palpasjon gjøres av sakrum og coccygeus, samt sitteknutene og ligamentum sacrotuberale. Rektaleksplorasjon bør også gjøres og man må da sjekke om bevegelse av halebenet gir smerter som er gjenkjennelige og om en del av halebenet eventuelt er løst..

Supplerende undersøkelser

Dette er bare indisert ved klinisk mistanke om rødeflagg eller tilstander i korsrygg, tarm eller øvrige bekkenorganer. Et røntgenbilde er greit å ta ved traumer for å utelukke behandlingstrengende frakturer og dislokasjoner. Det er ulike former på halebenet og mindre feilstillinger tillegges ikke klinisk vekt. 

Behandling

Den viktigste behandlingen er diagnostikk og informasjon samt avlastning fra friksjon med korrekt sittestilling, sittepute og tilpasning av arbeidsstol. Det er viktig at pasientene blir trygget på at vanlig aktivitet og trening er ufarlig og hensiktsmessig. 

Steroidinjeksjoner kan prøves hvis man finner et særlig smertefullt punkt som er til stede til tross for avlastning (1). Man bruker da 20 milligram triamcinolon blandet med 1 ml lidokain. Dette settes i maksimum av smerten og man prikker litt i periost i området. Injeksjonen kan gjentas en, maksimalt 2 ganger. 

Resultater

Gode studier utført ved St. Olavs hospital viser at 15% blir mye bedre etter en injeksjon og til sammen 30% etter 2 injeksjoner (2). Noen få ønsker coccycotomi. En ny studie på 184 opererte pasienter, 80% kvinner hadde over 90% svarrespons på endelig spørreskjema etter 3 (1-7) år. 71% anga seg å være helt bra eller mye bedre og 89% ville latt seg operere igjen. Ca. 5% infeksjoner (3).

Referanser

1. Wray CC, Easom S, Hoskinson J. Coccydynia. Aetiology and treatment. The Journal of bone and joint surgery British volume. 1991;73(2):335-8.

2. Finsen V, Kalstad AM, Knobloch RG. Corticosteroid injection for coccydynia: a review of 241 patients. Bone Jt Open. 2020;1(11):709-14.

3. Kalstad AM, Knobloch RG, Finsen V. Coccygectomy in the Treatment of Chronic Coccydynia. Spine. 2022;47(10):E442-e7.

Niels Gunnar Juel er phd og førsteamanuensis ved UiO. Han arbeider ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS.