Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Hofte og bekken

Bløtdelsproblematikk i hofte og bekken

Sist faglig oppdatert: 17.06.2024

Niels Gunnar Juel

Muskler og sener i området virker sammen i stående stilling og ved bevegelse. Ved langvarige plager blir det nesten alltid ubalanse mellom aktivering og avspenning av ulike muskler. Dette forverres ofte av endret funksjon og kompenserende mekanismer lokalt og i naboområdene lumbalt og i underekstremitetene.

Grundig anamnese

Symptomene er gjerne lokalisert rett over muskelen ved akutte tilstander og er enkle å diagnostisere. Symptomene blir som regel mer utbredte og vanskeligere å tolke ved langvarige tilstander. Da må man være omhyggelig med sykehistorien for å forstå pasientens symptomer og funksjonstapet. Dette er særlig viktig hos personer med flere sykdommer og hos eldre da bildet ofte er mer sammensatt.

Systematisk undersøkelse

Undersøkelsen bør alltid inneholde inspeksjon av statikk og enkel funksjon, hofteleddsundersøkelse og muskulære tester (isometriske krafttest, lengdetest og palpasjon) samt eventuelt undersøkelse av utspring, fester og bursa. Nevrologisk undersøkelse ved behov.

Supplerende undersøkelser

Særlig aktuelt som differensialdiagnostikk eller hvis det kan være indikasjon for kirurgi. Røntgen og MR er mest aktuelt.

Behandling

Ved akutte tilstander følges standard akuttbehandling og gradvis opptrening. For langvarige tilstander er det aktuelt med smertebehandling dersom aktiv behandling er vanskelig på grunn av smerter samt eventuelt søvnforbedrende behandling. Normalisering av funksjon med påfølgende opptrening av ressurser i 2-3 måneder er hjørnesteinen i behandlingen videre mot realistiske og persontilpassede målsettinger. Det er viktig å støtte seg til pasientens preferanser og ressurser i tiltakene.

Prognose

Framgang og prognose er stort sett god ved akutte plager, men bestemmes i stor grad av pasientens ressurser og begrensninger ved langvarige plager (komorbiditet, andre faktorer som kan påvirke aktivitet og deltagelse i arbeid).

Aktuelle muskler i regionen

 • Hyppig affisert
  • Gluteus medius og minimus
  • Piriformis og utadrotatorene
  • Hamstrings
  • Tensor fascia lata og traktus iliotibialis
 • Sjeldnere affisert
  • Adduktorene
  • Rektus femoris
  • Trokanterbursa
 • Affisert bare i spesielle tilfeller
  • Iliopsoas
  • Gluteus maksimus

Referanser

Plager i bekken og hofter. Niels Gunnar Juel. Fagbokforlaget 2021, ISBN: 987-82-450-2468-5.

Niels Gunnar Juel er PhD og førsteamanuensis ved UiO. Han arbeider ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS.