Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Skulder

Rotator cuff rupturer

Sist faglig oppdatert: 28.11.2016

Diagnostikk

Symptomer

 Vanligste symptomer er:

 • Smerte 
 • Kraft- og funksjonssvikt

Smertene kjennes inne i skulderen og ofte ned i overarmen. En del pasienter opplever kraftsvikt, noen ganger også ved enkle oppgaver knyttet til daglige aktiviteter. 

Klinisk undersøkelse. Uttalt kraftsvikt for den aktuelle delen av rotator cuffen er vanlig og indikerer hvilke muskler som er affisert av skaden. De mest pålitelige undersøkelsene for dette er (1):

 • Abduksjon (supraspinatus; kraftsvikt ved isometrisk abduksjon)
 • Utadrotasjon (infraspinatus; external rotation lag sign)
 • Innadrotasjon (subscapularis; internal rotation lag sign)

Supplerende undersøkelser. Rotator cuff rupturer kartlegges like godt med MR og ultralyd (2). Ultralyd er første valg på grunn av bedre pålitelighet, kostnad og sikkerhet (3) selv om MR er like nøyaktig for å bekrefte eller utelukke rupturene. 

Behandling

Veiledet trening anbefales som førstevalg ved rotator cuff rupturer som kun affiserer supraspinatussenen (4,5). 

Ut fra to gode nordiske studier er det ikke grunnlag for å anbefale operasjon ved små degenerative og akutte traumatiske rotator cuff ruptur da veiledet trening har vist like gode resultater etter 2 og 5 år for degenerative rupturer (6) og etter 1 år for traumatiske rupturer (7). De fleste pasienter har en god prognose uten operasjon, men en langtidsstudie har vist økende forskjeller mellom treningsbehandling og operasjon med et bedre resultat for operasjon etter 10 år (8). Størrelse av rupturen og involvering av mer enn en sene kan tale for operasjon. Bare halvparten av toppidrettsutøvere kommer tilbake til idrett på samme nivå etter operasjon mens de fleste rekreasjonsutøvere kan returnere til samme nivå (9). 

Erfaringsmessig kan smertebehandling med steroidinjeksjon gi god smertelindring og ofte bedre funksjon. 

Bakgrunn

De fleste senerupturer har i større eller mindre grad degenerativ årsak. Akutt traumatiske rupturer utgjør kun 5-8% (10,11). Degenerasjonsprosessen starter i 20-årsalderen og de fleste har en rotator cuff ruptur etter fylte 90 år, enten de har symptomer eller ikke. Forekomsten av full-tykkelse rupturer hos skulderfriske er undersøkt i en norsk populasjon hvor man fant ruptur hos 2% av 50-åringer, 6% av 60-åringer og i 30% av de over 70 år (12). 

Referanser

 1. Hermans J, Luime JJ, Meuffels DE, Reijman M, Simel DL, Bierma-Zeinstra SM. Does this patient with shoulder pain have rotator cuff disease?: The Rational Clinical Examination systematic review. Jama. 2013;310(8):837-47. Helsedirektoratet. Najonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.: Helsedirektoratet; 2014 [Available from: http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/skuldre/radiologiske-unders%C3%B8kelser  
 2. Roy JS, Braen C, Leblond J, Desmeules F, Dionne CE, MacDermid JC, et al. Diagnostic accuracy of ultrasonography, MRI and MR arthrography in the characterisation of rotator cuff disorders: a systematic review and meta-analysis. British journal of sports medicine. 2015;49(20):1316-28.
 3. Ryosa A, Laimi K, Aarimaa V, Lehtimaki K, Kukkonen J, Saltychev M. Surgery or conservative treatment for rotator cuff tear: a meta-analysis. Disability and rehabilitation. 2016:1-7.
 4. Seida JC, LeBlanc C, Schouten JR, Mousavi SS, Hartling L, Vandermeer B, et al. Systematic review: nonoperative and operative treatments for rotator cuff tears. Annals of internal medicine. 2010;153(4):246-55.
 5. Kukkonen J, Ryösä A, Joukainen A, Lehtinen J, Mattila KT, Kauko T et al. Operative versus conservative treatment of small, nontraumatic supraspinatus tears in patients older than 55 years: over 5-year follow-up of a randomized controlled trial. The Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2021;30(11):2455-64.
 6. Ranebo MC, Hallgren HC, Holmgren T, Adolfsson LE. Surgery and physiotherapy were both successful in the treatment of small, acute, traumatic rotator cuff tears: a prospective randomized trial. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2020 Mar;29(3):459-470.  
 7. Moosmayer S, Lund G, Seljom US, Haldorsen B, Svege IC, Hennig T, Pripp AH, Smith HJ. At a 10-Year Follow-up, Tendon Repair Is Superior to Physiotherapy in the Treatment of Small and Medium-Sized Rotator Cuff Tears. J Bone Joint Surg Am. 2019 Jun 19;101(12):1050-1060. 
 8. Klouche S, Lefevre N, Herman S, Gerometta A, Bohu Y. Return to Sport After Rotator Cuff Tear Repair: A Systematic Review and Meta-analysis. The American journal of sports medicine. 2016;44(7):1877-87.
 9. Bassett RW, Cofield RH: Acute tears of the rotator cuff. The timing of surgical repair. Clin Orthop Relat Res 1983;175:18-24.
 10. Lähteenmäki HE, Virolainen P, Hiltunen A, Heikkilä J, Nelimarkka OI: Results of early operative treatment of rotator cuff tears with acute symptoms. J Shoulder Elbow Surg 2006; 15(2): 148–153. 
 11. Moosmayer S, Smith HJ, Tariq R, Larmo A. Prevalence and characteristics of asymptomatic tears of the rotator cuff: an ultrasonographic and clinical study. The Journal of bone and joint surgery British volume. 2009;91(2):196-200.

Relatert innhold, prosedyrer og verktøy

UpToDate, Management of rotator cuff tears. http://www.uptodate.com/contents/management-of-rotator-cuff-tears  

Jens Ivar Brox er professor ved UiO og overlege ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS.

Stefan Moosmayer er phd og overlege ved ortopedisk avdeling MHH.