Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Kne

Ligamentskader i kneet

Sist faglig oppdatert: 17.06.2024

Håvard Moksnes

Forekomst

Ligamentskader i knærne er utbredt spesielt innen idretter som involverer vendinger, vridninger, hopp/landinger og høy energi. I Skandinavia er det høy forekomst av fremre korsbåndsskader særlig i fotball, håndball og alpin skisport, mens det i USA er tilsvarende høy forekomst relatert til særlig amerikansk fotball og basketball. Publikasjoner basert på data fra internasjonale korsbåndsregistre beskriver at unge kvinner i alderen 14 til 19 år har høyest forekomst av primære fremre korsbåndsrupturer og revisjonsoperasjoner. Unge jenter har også signifikant høyere risiko for patellaluksasjon med ruptur av mediale patellofemorale ligament (MPFL) enn gutter. I mannlig profesjonell fotball er mediale sidebåndsskader hyppig forekommende, men disse skadene medfører betydelig kortere fravær fra idrett og gir sjelden indikasjon for operativ behandling. Skader av laterale knestrukturer er mindre hyppig forekommende, men er ofte kombinerte skader med indikasjon for rask kirurgisk behandling.

Diagnostiske kriterier

Kombinasjonen av en god skadeanamnese og klinisk undersøkelse med spesifikke tester. Informasjon i anamnesen om vridningstraume, opplevelse av svikt og raskt oppstått hevelse – skal alltid gi mistanke om korsbåndsruptur eller patellaluksasjon hos unge mennesker. Den viktigste kliniske testen er Lachmans test som har høy sensitivitet og spesifisitet for å avdekke akutte fremre korsbåndsskade, mens pivot shift test har høy treffsikkerhet ved kroniske fremre korsbåndsskader. MR undersøkelse anbefales for å undersøke eventuelle tilleggsskader på menisker, brusk eller skjelett.

Behandling

Det foreligger konsensus for at idrettsutøvere på høyt nivå som hovedregel bør tilbys operasjon med rekonstruksjon av fremre korsbånd hvis de ønsker å fortsette med idrett. Samtidig har det de siste årene fremkommet betydelig mer dokumentasjon på at mange pasienter vil kunne få et vel så godt resultat uten operasjon. Det foreligger en randomisert kontrollert studie fra Sverige som viser at det ikke blir forskjell i funksjon for pasienter som har gjennomført operasjon versus rehabilitering. Det er viktig at idrettsutøvere ikke var med i denne studien og at det ble publisert case rapporter som dokumenterer unntak.

Re-ruptur

Re-skade av fremre korsbånd oppstår hos omtrent 10% av opererte pasienter. Omtrent halvparten av disse skadene oppstår i motsatt kne. Unge jenter som driver vridningsidrett har høyere forekomst av re-skader med prospektive studier som viser andregangsskade hos opptil 30%. De siste årene har det vært et økende søkelys på å kvalitetssikre knefunksjon etter rehabilitering før utøvere tillates å returnere til idrett. Utøvere som består funksjonelle testbatterier, venter mer enn 9 måneder fra operasjon til konkurranse og har høy grad av psykologisk trygghet har 4 til 7 ganger lavere risiko for re-skade sammenlignet med utøvere som ikke møter de overnevnte kriterieneDet foreligger konsensus for at idrettsutøvere på høyt nivå som hovedregel bør tilbys operasjon med rekonstruksjon av fremre korsbånd hvis de ønsker å fortsette med idrett. Samtidig har det de siste årene fremkommet betydelig mer dokumentasjon på at mange pasienter vil kunne få et vel så godt resultat uten operasjon. Det foreligger en randomisert kontrollert studie fra Sverige som viser at det ikke blir forskjell i funksjon for pasienter som har gjennomført operasjon versus rehabilitering. Det er viktig at idrettsutøvere ikke var med i denne studien og at det ble publisert case rapporter som dokumenterer unntak..

Skader hos barn

Barn med fremre korsbåndsskade behandles i de skandinaviske landene konservativt fram til de er utvokst, mens det i andre deler av verden i større grad anbefales tidlig operasjon. På bakgrunn av manglende kunnskap om hvilken behandling som gir optimalt resultat på kort og lang sikt har den europeiske kneartroskopi foreningen (ESSKA) opprettet et europeisk register (PAMI) for barnekorsbåndsskader med innsamling av resultater fra forskjellige behandlingalgoritmer.

Artroseutvikling

Personer som har hatt en stor ligamentskade i kneet har økt risiko for fremtidig kneartrose. Fremre korsbåndsskader kombinert med reseksjon av meniskvev øker risikoen for fremtidig artrose betydelig. Det er ikke holdepunkter i litteraturen for at rekonstruksjon av fremre korsbånd reduserer risikoen for fremtidig artrose sammenlignet med ikke-operativ behandling.

Funksjonsscore

Knefunksjon og endring i knefunksjon kan måles som del av behandlingsavgjørelser og monitorering av progresjon i rehabilitering. De best validerte og mest benyttede spørreskjemaene er Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), og International Knee Documentation Commitee Score (IKDC). Begge er validert og oversatt til norsk.

Forebygging

Det er godt dokumentert at ligamentskader i knærne kan forebygges ved gjennomføring av spesifikke oppvarmingsøvelser. Unge idrettsutøvere som gjennomfører strukturert skadeforebyggende trening reduserer risikoen for kneskader med over 50% sammenlignet med utøvere som ikke gjør den samme treningen. En nyttig ressurs for praktisk informasjon og konkrete forebyggingstiltak finnes på www.skadefri.no

Referanser

  1. Ardern CL, Ekås GR, Grindem H, et al 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of paediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries British Journal of Sports Medicine 2018;52:422-438.
  2. Benjaminse A, Gokeler A, van der Schans CP. Clinical diagnosis of an anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy 2006;36(5):267-88.
  3. Frobell RB, Roos HP, Roos EM, et al. Treatment for acute anterior cruciate ligament tear: five year outcome of randomised trial. Bmj 2013;346:f232.
  4. Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H, et al. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. British journal of sports medicine 2016.
  5. Ardern CL, Osterberg A, Tagesson S, et al. The impact of psychological readiness to return to sport and recreational activities after anterior cruciate ligament reconstruction. British journal of sports medicine 2014;48(22):1613-9.
  6. Risberg MA, Oiestad BE, Gunderson R, et al. Changes in Knee Osteoarthritis, Symptoms, and Function After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A 20-Year Prospective Follow-up Study. The American journal of sports medicine 2016;44(5):1215-24.
  7. Arundale, AJH, Silvers-Granelli, HJ, Myklebust, G. ACL injury prevention: Where have we come from and where are we going?J Orthop Res. 2022; 40: 43– 54. 

Håvard Moksnes er PhD og fysioterapeut. Han arbeider ved Idrettens Helsesenter og Olympiatoppen. (Originalversjon 2018-2022)

Marianne Pedersen er fysioterapeut med PhD på fremre korsbåndskader. Hun jobber på Nimi Volvat. (Revisjon 2024 uten endringer)