Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Håndledd og hånd

Håndskader

Sist faglig oppdatert: 27.05.2024

Rasmus Dehli Thorkildsen

Skafoidfraktur

Hyppigst hos unge mennesker etter fall på utstrakt hand. Ubehandlet vil det ofte oppstå pseudartrose. Etter hvert risiko for artrose i radiokarpalleddet. En norsk oversiktsartikkel omtaler diagnostikk og behandling. (1)

UCL/skiers thumb

Også kjent som “game keeper’s thumb”. 

Diagnose

 • Fører til instabilitet i MCP leddet 1. Finger
 • Svikt ved grep, spesielt pinsettgrep

Undersøkelse

 • Klinisk undersøkelse av instabilitet mot radialt
 • Røntgen (avulsjonsfrakturer, evt. stress-bilder)

Behandling

 • Operasjon pga. risiko for vedvarende instabilitet og svikt i pinsettgrep
 • Sutur eller re-innfestning av ligamentet

Bakgrunn

Ruptur av det ulnare kollaterale ligament (UCL) i tommelens MCP ledd. UCL ligamentet ligger under aponeurosen til abduktor pollicis brevis (APB) og det er beskrevet at UCL kan hekte seg opp på kanten av aponeurosen. Tilheling av ligamentet forhindres derved og instabilitet følger (ved komplette skader).

Forekomst 2.2-4.4/1000 ski-dager, representerer hovedparten av MCP leddskader. Hyppigere hos menn, forekommer også i en rekke andre idretter og skadesituasjoner. (2)

Seneavulsjoner

Ekstensorsiden

Knapphullsdeformitet

Diagnose

 • Tilstanden må mistenkes etter midtleddsskade.
 • Elsons test for midtslippen til strekkeapparatet.

Behandling

 • Skinne i 6 – 8 uker
 • Åpen/skarp skade: bør behandles kirurgisk ved håndkirurgisk senter. (3)

Bakgrunn

Skades ved hyperfleksjonstraume eller volar dislokasjon i PIP leddet. Deformiteten ofte ikke synlig primært, men etter noen få uker sklir strekkeapparatet og sidebåndene volart for omdreiningspunktet til PIP leddet og en fleksjonstilling i PIP leddet oppstår med overstrekk i DIP leddet.

Dropfinger

Diagnose

 • Ytterfalangen henger ned uten aktiv strekkeevne over DIP leddet.
 • Røntgen: fraktur?

Behandling

 • Skinne som immobiliserer ytterleddet i strak stilling brukes døgnkontinuerlig i 6-8 uker.
 • Ved avulsjonsfrakturer som omfatter > 25 % av leddflaten vurderes operasjon (særlig ved subluksasjon/inkongruens i leddet)

Bakgrunn

Lukket ruptur/avulsjonsfraktur av strekkesenefestet ved ytterfalangen. Resultatene av skinnebehandling er vanligvis gode, men lett drop-stilling er ikke uvanlig, i tillegg til ømhet rundt leddet i lang tid etter skade. Skinnebehandling kan være vellykket selv om man starter sent. (4)

Fleksorsiden

“Jersey-finger”

Diagnose

 • Tap av evne fingerfleksjon
 • Røntgen: avulsjonsfraktur?

Behandling

 • Operasjon: Innen 3 – 4 uker re-innfesting av bøyesenen
 • Senekanalen lukkes ofte etter 3 – 4 uker, behandlingen på et senere tidspunkt vil variere avhengig av plager og pasientens behov

Bakgrunn

 • Skaden oppstår ved opphekting av bøyd finger, ofte i motstanders trøye under idrett
 • Avulsjon av profundussenefestet volart på ytterfalangen fører til tap av fingerbøy
 • Avulsjonsfrakturer forekommer (5)

Referanser

 1. Reigstad O, Thorkildsen R, Grimsgaard C, Melhuus K, Røkkum M.Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Jun 30;135(12-13):1138-42. doi: 10.4045/tidsskr.14.1256. eCollection 2015 Jun 30.
 2. Gluck JS, Balutis EC and Glickel SZ. Thumb ligament injuries. The Journal of hand surgery. 2015, 40: 835-42.
 3. Kozin SH, Nissenbaum M, Berlet AC. Opr Tech Orthop. 1993; 3(4):313-317.
 4. Handoll HH and Vaghela MV. Interventions for treating mallet finger injuries. The Cochrane database of systematic reviews. 2004: Cd004574.
 5. Goodson A, Morgan M, Rajeswaran G, Lee J and Katsarma E. Current management of jersey finger in rugby players: Case series and literature review. Hand Surg. 2010; 15(2): 103-107.

Rasmus Dehli Thorkildsen er PhD og overlege ved ortopedisk avdeling, seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, OUS, Rikshospitalet.