Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

10 Glukose, elektrolytter og metabolsk sykdom

10.3 Neonatal hypokalsemi

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Definisjon hypokalsemi:

  • 0-48 timer: ionisert Ca < 1,0 mmol/l
  • Etter 48 timer: ionisert Ca < 1,1 mmol/l.

Debut:

  • Tidlig hypokalsemi: Før 3 døgns alder.
  • Sen hypokalsemi: Etter 3-5 dager

Behov: Vanlig 0,5-1,0 mmol/kg/døgn. Ofte behov for mere for å korrigere neonatal hypokalsemi.

Risikogrupper for tidlig hypokalsemi:

Premature, fødselsasfyksi med postasfyksisymptomer, barn av diabetiske mødre, barn av mødre med hyperparatyreoidisme, RDS, sepsis, under/etter utskiftingstransfusjon og ved nyreskade.
Overvåkning av risikobarn: Ionisert Ca tas rutinemessig med blodgass hos syke nyfødte.
Hos risikogrupper taes ionisert Ca allerede etter ca 12 timer, deretter 1-2 ganger per dag i 1-3 dager hvis de har symptomer pga grunnlidelsen (f.eks. RDS), og i alle tilfeller til ionisert Ca er normalisert.

Sen hypokalsemi (> 3-5 dager): Obs hypomagnesemi, høyt fosfatinntak/hyperfosfatemi (i dag sjeldent), vit D mangel, hypoparatyreoidisme (f.eks DiGeorge/VCFS og andre sjeldne former), nyresvikt og langvarig bruk av furosemid

Symptomer og klinikk

  • Asymptomatisk - oftest!
  • Irritabilitet, tremor (shiverings), kramper, (tetani), slapphet, apne, hypotensjon.

Forebygging/behandling/oppfølging

Forebygging: Enteral mat/melk! Rutinemessig tilsatt kalsium i parenterale ernæringsløsninger hvis behov for parenteral ernæring.

Behandling: Vi bruker Kalsiumglukonat (0,23 mmol/ml) som fortynnes før bruk (se blandekort).

  • Til IV bruk sentralt (SVK): Fortynnes til en konsentrasjon på 0,115 mmol/ml
  • Til IV bruk perifert (PVK): Fortynnes til en konsentrasjon på 0,046 mmol/ml
  • Til PO bruk: Fortynnes til en konsentrasjon på 0,115 mmol/ml (blir mindre hypertont)

NB. Kalsiumglukonat doseres i mmol. Angi styrken på løsningen ved ordinasjon. Ved dosering tilpass dosen slik at den er «praktisk mulig» å administrere!

Ved utpreget irritabilitet eller kramper:
IV Kalsiumglukonat: 0,23 - 0,46 mmol/kg over 15 min til lindring av symptomer.
OBS: Langsomt støt - sjekk infusjonsstedet. Fortynnes tilsvarende bruk for enten SVK eller PVK.
Ikke i arteriekateter – kan gi vasospasme! Vær sikker på at det går IV. Kontinuerlig EKG-registrering på skop! Ekstravasal kalsium gir nekrose!

Ved lette symptomer eller asymptomatisk, men ionisert Ca < 1,0 mmol/l:
IV eller PO Kalsiumglukonat: 0,46 - 0,92 mmol/kg/døgn fordelt på 4 doser i døgnet (0,115-0,23 mmol/kg x 4)

Hvis vedvarende/vanskelig kontrollerbar hypokalsemi og lav magnesium < 0,6- 0,7 mmol/l.
Fortynn MgSO4 infusjonskonsentrat 1 mmol/ml 1:10 slik at man får en løsning på 0,1 mmol/ml.
Gi 2-6 ml/kg av denne løsningen IV over ca 15 minutter. Hos barn som får intravenøs infusjon eller PE kan MgSO4 tilsettes over ett eller flere døgn.

Etalpha (1,25-OH vit D) dråper 2 mikrogram/ml (ca 0,1 mikrogram per dråpe). Dosering 0,05 mikrogram/kg x 1. Kan være aktuelt etter asfyksi og nyreskade.