Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

10 Glukose, elektrolytter og metabolsk sykdom

10.5 Neonatal hyperkalemi

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Nils Thomas Songstad og Claus Klingenberg

Her omtales: i) Non-oligurisk hyperkalemi hos premature og ii) Hyperkalemi hos fullbårne

Non-oligurisk hyperkalemi hos premature

Bakgrunn

Hyperkalemi (> 7,0 mmol/l) ses hos en høy andel (opp mot 50%) av små premature de første dager etter fødselen der redusert Na+/K+-ATPase aktivitet fører til et skift fra intra- til ekstraellulært kalium. Hyperkalemien kan også være sekundært til hypoksi, acidose, hypoglykemi og hemolyse fra fødselstraumer og intrakranielle blødninger. Vær obs på at hemolyse i blodprøver fører til falskt høy kaliumverdi.

Symptomer og klinikk

Oftest asymtomatisk. EKG-forandringer med høye, spisse T-takker, bredt QRS-kompleks, ST-hevning. Arytmier i form av sinusbradykardi og ventrikkeltakykardi, eventuelt hjertestans.

Behandling

I utgangspunktet tolereres hyperkalemi godt av premature. Hensikten med å behandle er å forebygge alvorlige arytmier.

 • Generelt: Stabiliser blodtrykk, perifer sirkulasjon, væskebalanse og ventilasjon.
 • Acidosekorreksjon: Acidose forverrer hyperkalemi. Hold barnet normoventilert. Korriger ev metabolsk acidose med Tribonat 1 mmol/kg sakte intravenøst over 30 min til 4 timer
 • Kalsiumkorreksjon. Hypokalsemi potenserer effekt av høy K og korrigeres, se 10.3.

Behandling ved s-kalium > 8 mmol/l, raskt stigende verdier > 7 mmol/l eller arytmi:

 • Glukose/insulin: Hurtigvirkende insulininfusjon: Humalog® 5 E i 50 ml glukose 100 mg/ml (eventuelt 200 mg/ml i sentralt kateter): 1 ml/kg/t (= 0,1 E insulin/kg/t), gi samtidig infusjon av glukose 100 mg/ml i egen sprøyte (gjerne i samme venflon/kateter) slik at man sikrer adekvat blodsukker (BS). BS kontroll hver time i 2-3 timer, deretter hver 3.-4. time. Reduser gradvis for å hindre rebound.

Ved arytmi:

 • Kalsiuminfusjon (uavhengig av målt Ca2+). Kalsium-glukonat 0,115 mmol/kg over 15 min. Flere doser kan være nødvendig uavhengig av Ca2+, se hypokalsemiavsnitt.
 • Tribonat 2 mmol/kg over 10-20 minutter (NB. ikke i samme iv-linje som Ca2+)

I behandlingsrefraktære tilfeller vurderes:

 • Terbutalin (Bricanyl ®): Bricanyl® inj.væske 0,5 mg/ml = 500 mikrogram/ml. Fortynnes 1: 100 slik at man får konsentrasjon 5 mikrogram/ml. 4 mikrogram/kg blandes i 5 ml glukose 100 mg/ml eller NaCl og infunderes i.v. over 20 min. Effekt sees etter 1 time. Kan gjentas.
 • Salbutamol (Ventoline®) inhalasjoner.
 • Utskiftningstransfusjon.
 • Ionebytter/Resonium calcium anvendes ikke til små premature (ikke effektivt og risiko for tarmperforasjon).

Hyperkalemi hos fullbårne

Nesten alltid sekundært til oligurisk nyresvikt og behandles primært som dette, se 12.1.

Ved hyperkalemi uten oliguri må man være oppmerksom på aldosteronmangel ved kongenitt binyrebarkhyperplasi (se 11.4) eller transient pseudohypoaldosteronisme ved medfødte misdannelser i urinveier/UVI.

Behandling

Som hos premature, men hos fullbårne med nyresvikt vurderes også peritoneal dialyse.
Hos fullbårne kan man forsøke Ionebytter/Resoniumcalcium: 0,25 g/kg/dose rektalt hver 2.-6. time. Kan ta opp til 12 timer før full virkning. 1,5 g pulver løses i 10 g metylcellulose. Løsningen er holdbar 2 døgn.

Referanser

 • Vemgal P, Ohlsson A. Interventions for non-oliguric hyperkalaemia in preterm neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD005257.
 • O´Hare FM & Molloy EJ. What is the best treatment for hyperkalaemia in a preterm infant? Arch Dis Child. 2008;93: 174-176
 • Gouyon JB et al. Management of acute renal failure in newborns. Pediatr Nephrol 2000; 14; 227-39
 • Clinicial Guidelines (2015). The Royal Women`s Hospital, Neonatal Services. Melbourne.