Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.10 Leppe-kjeve-ganespalte

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Pernille Lindholm, Linn-Beate Ask og Claus Klingenberg

På barselavdelingen

Barnelege kontrollerer barnet klinisk. Obs ev. andre misdannelser. Omtrent 2/3 av barn med leppe-kjeve-ganespalte (LKG-spalte) har dette som isolert misdannelse, mens hos de resterende er det former assosiert med kromosomfeil/syndromer. Ved ganespalte kombinert med pusteproblemer skal Robin sekvens mistenkes. Barnet skal da også utredes for Sticklers syndrom (kromosomprøve og øyelegeundersøkelse).

Barnelege henviser til Spalteteamet ved Plastikkirurgisk avdeling på enten Haukeland eller OUS (foreldrene kan velge). For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved to sykehus; Haukeland og OUS Rikshospitalet. Barn som er henvist til behandling, innkalles innen første to levemåneder. Sykepleier i Spalteteamet vil ta kontakt med foreldrene når henvisning er mottatt. Foreldre til alle barn født med en eller annen form for LKG-spalte vil få tilbud om å komme på et informasjonsmøte. Her går man gjennom behandlingsforløpet og det gis informasjon fra plastikkirurg, kjeveortoped (reguleringstannlege), logoped, psykolog, sosionom og sykepleier.

Gi også skriftlig informasjon fra Leppe-Ganespalte foreningen http://www.lgs.no. På denne hjemmesiden finnes det svært mye god og nyttig informasjon, og man bør alltid anbefale at foreldrene bruker denne. I denne informasjonsfilmen laget ved Haukeland sykehus finner man også råd og veiledning til matingen av barn med leppe- ganespalte.

Mating av barn med leppe-kjeve-ganespalte (vimeo.com)

Ved ganespalte: Jordmor, sykepleier eller barnepleier med erfaring veileder foreldrene i hvordan barnet kan flaskeernæres med spesialsmokk. Barnet kan ammes om det ikke har ganespalte.

Helsedepartementet har besluttet at barn med nedsatt sugeevne som følge av medfødt LKG spalte har krav på bidrag til dekning av utgifter til elektrisk brystpumpe, etter folketrygdloven paragraf 5-22. Det må foreligge legeerklæring for at mødre til barn med LKG spalte har behov for dette utstyret.

Veiledende operasjonsprogram:Alder
Operasjon leppe (og fremre gane)3–5 mnd
Rekonstruere gane12–15 mnd
Ev. frigjøre leppe/premaxille/nesekorreksjon4 år
Ev. taleforbedrende operasjonFra 4 år
Ev. bentransplantasjon7–12 år
Ev. sek. korreksjon leppeFra 12 år
Ev. neseplastikkFra 18 år