Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.6 Syndaktylier

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Oftest isolerte misdannelser, kan være familiært (autosomal dominant).
Ikke-benet syndaktyli mellom 2. og 3. tå er den vanligste formen og gir vanligvis ingen funksjonelle plager, er derfor heller ikke operasjonsindikasjon.
Andre former for syndaktyli, se under. Henvis pasienten til en vurdering hos håndkirurg kirurg i god tid før ev. operasjon.

Veiledende operasjonstidspunkt:

  • Syndaktyli uten påvirkning av fingerstilling: Kirurgi 18 mnd.
  • Syndaktyli (med eller uten benet sammenvoksning) hvor vekst påvirker fingerstilling. Lengdeforskjell mellom fingre kan gi kontrakturer eller skjevvekst: Kirurgi tidligere (< 18 mnd).