Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.8 Polydaktylier

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Et ekstra fingeranlegg (fra rudiment til en velformet finger) kan forekomme både på ulnar og radialsiden av handen. Postaksiale/ulnare vanligst hos afro-befolkning. Preaksiale/radiale vanligst hos eukasiske befolkning. Ekstra fingeranlegg er svært sjeldent ”midt i” (sentral). Tips:

  • Enkelt ekstra anlegg med helt tynn stilk excideres i lokalbedøvelse tidligst mulig (barsel, 1-2 uke). Underbinding frarådes da det ofte etterlater en liten øm reststilk. Ingen utredning.
  • Ved bred basis av anlegget henvises håndkirurg/kirurg for fjerning i narkose. Individuell vurdering men ofte fjerning i 12-18 mnd alder.
  • Radiale anlegg er oftest isolert uten andre misdannelser
  • Ulnare anlegg og anlegg ”midt i” kan være assosiert misdannelse/syndrom, men de kan også være uskyldig isolerte misdannelser (arvelig).