Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.4 Clavicula fraktur

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Mistenkes og diagnostiseres klinisk. Røntgen er ikke nødvendig hvis barnet ikke har tilleggs symptomer. Ingen spesifikk behandling, men info til foreldre/personell på barsel om forsiktig håndtering i 2-3 uker.