Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.5 Humerus fraktur

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Mistenkes utifra anamnese (hørt et ”knekk”), smertepåvirket barn, vil ikke bevege armen. DD claviculafraktur og plexus brachialis parese. Ta røntgenbilde ved mistanke. Henvis til ortoped ved bekreftet fraktur. Behandling med immobilisering av armen inntil kroppen (unngå hud mot hud) i 2-3 uker. Skal ikke gipses.

Callus er ofte synlig etter 8-10 dager. Forventet symptomfri etter 2-4 uker. Barnet kan ha assosierte skader (plexus brachialis, n. radialis, andre brudd). Sjekk derfor at det blir normalisering av bevegelse og funksjon i armen når smertene avtar.