Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.12 Medfødte pigmenterte nevi

Sist faglig oppdatert: 10.10.2023

Astri Lang, Ingrid Roscher, Gro Flagstad, Øystein Grimstad og Claus Klingenberg

Bakgrunn

 • Medfødte nevi (føflekker) er tilstede og ses rett etter fødselen eller bemerkes senere i nyfødtperioden pga påfallende pigmentering.
 • De er som oftest brune i fargen, noen nesten sorte, ofte uregelmessige i form.
 • Over årene vokser de i takt med resten av kroppen, det er ofte også økt vekst av andre hudkomponenter slik at de med årene kan blir bli hårete eller få en vorteaktig overflate.
 • Store medfødte nevi har en noe økt risiko for å utvikle seg til melanom (føflekk kreft).

Forekomst

 • Små og mellomstore nevi: Vanlig; omtrent 1–3 % av alle nyfødte
 • Store og kjempestore nevi: Sjelden; omtrent 1:20 000 av nyfødte

Klassifikasjon

Medfødte nevi klassifiseres i henhold til størrelsen de beregnes å få i voksen alder.
I nyfødtalder måles lengste diameter og man beregner deretter forventet størrelse i voksen alder ut fra hvor føflekken er lokalisert og ved å gange ut:

 • På hodet: x 1,7
 • På kroppen eller armene: x 2,8
 • På bena: x 3,3

Inndeling gjøres på bakgrunn av beregnet størrelse i voksen alder

 • Små nevi: < 1,5 cm
 • Mellomstore nevi: 1,5–20 cm
 • Store nevi: > 20 cm eller > 9 cm på hodet (> 6 cm på kroppen i nyfødtperioden)
 • Kjempenevi: > 50 cm (> 15–16 cm på kroppen i nyfødtperioden)

Diagnostikk og utredning

Medfødte nevi blir vanligvis oppdaget allerede ved rutinemessig barselundersøkelse.
Diagnosen er ofte enkel å stille ved visuell undersøkelse.
Ved tvil henvises til hudlege for dermatoskopi/biopsi.

Behandling og oppfølging

Små og mellomstore nevi

 • Svært liten risiko for utvikling av melanom, og i så fall sjelden før pubertet.
 • Fastlege og helsestasjonslege kan bes om å observere føflekk i forbindelse med ordinære kontroller og henvise til hudlege dersom endringer i utseende finner sted over tid.
 • Henvisning ellers til hudlege dersom det er forhold ved lokalisasjon eller utseende av nevus som gir grunn til bekymring.
 • Dersom føflekken sitter på et sted på kroppen der man tenker seg at den blir kosmetisk skjemmende, vil det være naturlig å henvise til kirurg når barnet er så stort at føflekken kan fjernes i lokalbedøvelse (eldre skolebarn).

Store og kjempestore nevi

 • Anslagsvis 2–5 % risiko for melanomutvikling i løpet livet, drøyt halvparten tilfellene oppstår de fem første leveårene.
 • Pasienten henvises til hudlege allerede i nyfødtperioden for vurdering og planlegging av videre oppfølging.
 • Nyere behandlingsanbefalinger er generelt mer konservative enn det som var tilfellet før, men disse pasientene vil måtte følges av hudlege livet ut.

Nevrokutan melanocytose (NCM)

 • Ved NCM finner man opphopning av nevromelanocytter både i CNS og i huden.
 • NCM er svært sjelden, og ses hos en liten andel av barn med kjempenevi/multiple nevi.
 • NCM kan lede til hydrocefalus, forårsake epileptiske anfall og gi kompresjoner med hjernenervedysfunksjon og påvirkning av nerverøtter/medulla.
 • Pasienter med over 3 mellomstore nevi og/eller over 10 «satellitt» lesjoner og/eller kjempenevus bør henvises til MR av hjerne og spinalkanal i løpet av de første seks måneder etter fødselen for å utelukke NCM.

Referanser

 1. Hunt R, et al. Congenital melanocytic nevi. UpToDate, last updated Jan 2023. Congenital melanocytic nevi - UpToDate
 2. Jahnka MN, et al. Care of Congenital Melanocytic Nevi in Newborns and Infants: Review and Management Recommendations. Pediatrics 2021
 3. Føflekk_pigmentføflekk medfødt - informasjon til pasienter-OUS.pdf
 4. Giant Congenital Melanocytic Nevus. https://rarediseases.org/rare-diseases/giant-congenital-melanocytic-nevus/ (oppdatert 2013)
 5. Holly N, et al. Central nervous system magnetic resonance imaging abnormalities and neurologic outcomes in pediatric patients with congenital nevi: A 10-year multi-institutional retrospective study. J Am Acad Dermatol 2022; 87:1060-8