Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

12 Nefrologi og urologi

12.12 Blæreekstrofi

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Ingrid B. Nissen, Trine Sæther Hagen, Claus Klingenberg og Thorstein Sæter

Bakgrunn

 • Blæreekstrofi/epispadi (BE/E) er en kompleks medfødt misdannelse i urinblære, urinrør og ytre kjønnsorgan, samt muskel- og skjelettsystemet inkl. manglende lukking av os pubis.
 • Det er alltid epispadi ved blæreekstrofi.
 • Blæreekstrofi/epispadi forekommer hos 1:30 000 levendefødte i Norge ca 2 barn/år, hyppigst hos gutter.
 • Nyrefunksjonen, urinlederne, nyrebekkenet og nyrene er vanligvis normale ved fødselen.

Symptomer og klinikk

 • Synlige misdannelse med åpen blære, ofte sår, rød og lettblødende slimhinne. Konstant urinlekkasje

Utredning og diagnostikk

 • Oftest ikke diagnostisert prenatalt
 • Ingen utredning før overflytting

Behandling og oppfølging

Utfordringer: infeksjon og skade blæreslimhinne

 • Barnet legges i steril pose til over defekten eller defekt dekkes med sterile saltvannskompresser
 • Kan die
 • Væske: 40–60 ml/kg/d Glukose 100 mg/ml
 • Telefonkonferanse med barnekirurg og mottakende avdeling umiddelbart etter fødsel. Overflytting til St Olav’s hospital eller OUS-Rikshospitalet.
 • Opereres så snart som mulig innen første leveuke.

Videre oppfølging/prognose

 • Det er god prognose i forhold til overlevelse, men det kreves tverrprofesjonell livslang oppfølging.
 • Mange/alle med BE/E vil ha inkontinens for urin som kan føre til store psykososiale utfordringer.
 • Urinveiene kan sekundært bli affisert med hydronefrose, vesikoureteral refluks og residiverende urinveisinfeksjoner
 • I tillegg er ofte bekkenbunnsmuskulaturen affisert noe som kan gi muskel- og skjelettplager.

Referanser