Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

12 Nefrologi og urologi

12.14 Ovarialcyster

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn og klinikk

Ovarialcyster er blant de vanligste intraabdominale tumores som påvises hos kvinnelige foster og nyfødte. De påvises ofte prenatalt mot slutten av andre trimester. I noen serier er de oftere på H side.
Den overveldende majoritet av disse cystene er godartet og går spontant tilbake

Man skiller mellom små ovarialcyster (= modne follikelcyster) og større ovarialcyster, som ved størrelse over 2 cm i diameter angis som patologisk
Små cyster er nesten alltid asymptomatiske og går tilbake innen 6 måneders alder.
Større/patologiske cyster kan i sjeldne tilfeller forårsake en ovarial torsjon som er en fryktet komplikasjon. Andre sjeldne komplikasjoner er blødning i cysten eller hvis cysten-/e er veldig store så kan den/de medføre kompresjon av tilliggende strukturer (uterus, tarm, urinveier, blodkar).

Utredning og diagnostikk

Diagnosen stilles ved ultralydundersøkelse prenatalt og eller postnatalt.

Behandling og oppfølging

Ved små cyster kan man kontrollere med UL ved 6 månders alder. Da er de fleste spontant gått tibake.
Ved store cyster (< 2 cm i diamter) diskuteres med barnekirurg.

Referanse

  • Akin MA, et al. Fetal-Neonatal Ovarian Cysts-Their Monitoring and Management: Retrospective Evaluation of 20 Cases and Review of the Literature. J Clin Res Pediatr 2010; 2: 28–33.