Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

12 Nefrologi og urologi

12.5 Vesikoureteral refluks (VUR) i 1. leveår

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Grad I: Refluks til en del av (slank) ureter
Grad II: Refluks til ureter og nyrebekken uten dilatasjon
Grad III: Refluks til ureter og nyrebekken med middels dilatasjon.
Grad IV: Som grad III, men økende dilatasjon
Grad V: Som grad IV, men kraftig utvidet/slynget ureter og manglende papilleimpresjoner

Dilatert refluks (grad 3 og oppover) hos nyfødte/spebarn er 3-5 x så vanlig hos gutter enn jenter. Grad 5 refluks sees nesten kun hos gutter.
Hos guttene (langt sjeldnere jentene) finnes også ofte påfallende urodynamikk (oftest hyperkontraktil blære eller distendert, overkapasitet blære). Dilatert refluks er ofte bilateral.
I 20-30 % av tilfellene er en dilatert refluks hos gutter assosiert med generalisert små nyrer med nedsatt funksjon, selv uten at det har vært noen UVI. Man antar dette skyldes en renal dysplasi som er oppstått in utero (og ev. er uavhengig av VUR)

Forventet forløp ved påvist VUR i nyfødtperioden:
Ved VUR grad I-III er det funnet spontan bedring hos 73 % og ved VUR grad IV-V spontan bedring hos 55 % i løpet av første 12-15 levemåneder. Dette er en langt høyere grad av spontan bedring enn det man ser hos eldre barn som får påvist VUR.

Oppfølging av VUR er gjenstand for mye diskusjon.
Se revidert utgave av generell Veileder i Pediatri, kap. 10 www.pedweb.no