Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

12 Nefrologi og urologi

12.6 Kjemoprofylakse – preparater og prinsipper

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Lavdose kjemoprofylakse gis fortrinnsvis med Trimetoprim eller Nitrofurantoin. Hvis ingen av disse kan brukes er kefalexin, amoxicillin og trimetoprim-sulfa mulige alternativ.

Trimetoprim gis som mikstur 10 mg/ml (smaker godt). Dosering 2-3 mg/kg (x1) som kveldsdose. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon halveres dosen.
Furadantin gis som knuste tabletter a 5 mg, oppløst i litt væske og gjerne blandet i mat/melk (smaker ikke spesielt godt; en mikstur 5 mg/ml kan bestilles på reg fritak). Dosering 1 mg/kg som kveldsdose. Furadantin bør gis i forbindelse med måltid, dette forlenger utskillelseperioden og gir mindre risiko for kvalme. NB Furadantin bør ikke gis i 1. levemåned. Senere er Furadantin kanskje å foretrekke fremfor Trimetoprim pga bedre dekning mot en rekke viktige urinveisagens

Varighet av kjemoprofylakse:
Fra 3-12 måneder. I visse tilfeller kan man fortsette i flere år hvis det tolereres godt og det er god compliance.
Nytten av langvarig kjemoprofylakse er imidlertid usikker/ikke avklart, og trenden i dag er at man er mer tilbakeholden med kjemoprofylakse enn tidligere.

Etter MUCG: Gi alltid kjemoprofylakse 2-3 mg/kg morgen og kveld (dvs. dobbel dose av det som nevnt ovenfor) i 3 dager etter denne undersøkelsen.