Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

12 Nefrologi og urologi

12.7 Nyrevenetrombose

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Nyrevenetrombose (NVT) er en av de hyppigst forekommende trombotiske tilstander i nyfødtperioden, allikevel en relativt sjelden tilstand. Ingen gode prospektive studier.
En del av barna har risikofaktorer, se under.
I en større retrospektiv studie (Lau, Pediatrics 2007) fant man:

 • 70 % av tilfellene var ensidig
 • Overhyppighet blant gutter (ca 2/3)
 • Noe hyppigere på venstre enn høyre side.
 • Trombosen bredte seg ut til V cava inferior i 44 % av tilfellene.
 • Rundt 15 % hadde en binyreblødning på samme side. Dette skyldes trolig at binyrevenen på venstre side munner i venstre nyrevene, mens binyrevene på høyre side munner direkte i vena cava inferior. Ved binyreblødning, som er ”lett” å se på UL, bør man alltid også lete etter NVT.
 • Dårlig prognose mtp funksjon i affisert nyre. Ca 70 % av av de affiserte nyrene blir atrofisk. Ingen forskjell på om man behandlet med heparin/LMWH eller om det kun ble gitt støttebehandling.

Risikofaktorer:

Ikke alltid tilstede, men kan være f.eks: Diabetes hos mor, trombofil tilstand, polycytemi, dehydrering, sepsis, inneliggende navlevenekateter

Klinikk og symptomer

 • Palpabel masse i flanken
 • Hematuri og proteinuri
 • Ev. hypertensjon
 • Trombocytopeni
 • Ved bilateral NVT fare for nyreskade

Diagnostikk og utredning

Ultralyd med morfologi av nyre og doppler av nyrekar vil vanligvis kunne avklare situasjonen.
NB! Binyreblødning? Binyretumor?
Diagnostikk av årsak: Kateter? Tromboembolisme, se kap.7.6.

Behandling og oppfølging

Ved ensidig NVT er behandling med heparin/LMWH kontroversielt, men gjøres rutinemessig en del steder. LMWH er enklere og gir mindre bivirkninger.
Ved bilateral NVT bør man behandle med heparin, ev. forsøke trombolyse, se kap 7.6.
Peritoneal dialyse ved behov.

Oppfølging

Alle barn med NVT bør utredes mtp ev. trombofile tilstander. Sjekk lupus antikoagulant og anti cardiolipin antistoffer i nyfødtperioden; kan være overført transplacentært. Ellers vil videre utredning av trombofili ofte kunne gjøres rundt 6 måneders alder. Se kap. 7.6
Nyrefunksjonsbedømmelse med scintigrafi ved 6 måneders alder.
Videre oppfølging avhengig av funn da. Bør følge BT i noen år.

Referanser

 • Lau KK et al. Neonatal Renal Vein Thrombosis: Review of the English-Language Literature between 1992 and 2006. Pediatrics 2007;120; e1278-84
 • Kenet G et al. Fetal and Neonatal Thrombophilia. Obstet Gynecol Clin N Am 2006; 33: 457-66.