Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

9 Nevrologi, sanser og mishandling

9.10 Nevroradiologisk utredning og oppfølging av premature barn

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Claus Klingenberg, Astri Lang og Arild Leknessund

Premature barn har økt risiko for cerebrale komplikasjoner. Rutinemessig nevroradiologisk oppfølging (primært ultralyd av hjernen-ULC) gjøres av følgende:

  • Premature < 32 uker / FV < 1500 g
  • Premature med andre risikofaktorer (pneumothoraks, respiratorbehandling, sepsis, alvorlig infeksjon, NEC, kjent chorioamnoinitt)

Terminfødte barn med asfyksi/kramper omtales ikke her. For denne gruppen barn vil MR inkl. spektroskopi vanligvis være viktigste undersøkelser, men ofte gjøres en ULC først.

Ultralyd caput (ULC) i første leveuke:

  1. GA < 28 uker/FV < 800 g: Ta første ULC innen 24 (-48) timer etter fødsel. Rekvireres som ø-hj. og utføres så snart som mulig på dagtid, kun ved spesiell indikasjon på "vakttid". ULC gjentas mot slutten av første leveuke (4-7 dagers alder) og ellers på indikasjon.
  2. GA 28-31 uker: Ta første ULC etter 3-4 døgn (>72 timer), men før dette på klinisk indikasjon hvis klinisk ustabil pasient. Tilstrekkelig med 1-en ULC første leveuke hvis pasienten er stabil.
  3. Andre premature: UL tas på klinisk indikasjon
  4. Det kan enkelte ganger være aktuelt med hyppigere us i første leveuke på indikasjon (for eksempel ekspanderende blødninger, ustabil tilstand).

Oppfølging etter første leveuke:

  • For alle pasientene gjentas ULC både ved ca 2 og 4 ukers alder (spes mtp evt. cysteutvikling/PVL) og før hjemreise.
  • Dersom positive funn (blødning, høyekkogeneforandringer, cyster eller annet) i første leveuke: Ukentlig UL de første 4 uker + før hjemreise.

Referanse

  • Panigrahy A et al. Neuroimaging biomarkers of preterm brain injury: toward developing the preterm connectomePediatr Radiol 2012; 42 (suppl 1):S33-S61.