Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

9 Nevrologi, sanser og mishandling

9.16 Plutselig uventet død 0–3 år inkl. krybbedød (SIDS)

Se Akuttveileder i pediatri, 3 utgave 2013-15