Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

9 Nevrologi, sanser og mishandling

9.17 Livløshetsanfall/BRUE

Sist faglig oppdatert: 03.03.2023

Begrepet «Apparent life threatening event - ALTE» er i dag erstattet av det nye begrepet «Brief Resolved Unexplained Events - BRUE».
Et forslag til kliniske retningslinjer for BRUE ble først publisert i 2016

  • Tieder JS, et al. Brief Resolved Unexplained Events (Formerly Apparent Life Threatening Events) and Evaluation of Lower-Risk Infants. Pediatrics 2016;137(5):e20160590

BRUE er fyldig omtalt i Akuttveilederen, og omtales derfor ikke nærmere her i Nyfødtveilederen