Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

9 Nevrologi, sanser og mishandling

9.3 Blødninger og hevelse i hodebunnen etter fødselen

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Det finnes flere former for blødninger i hodebunnen (”skalphematomer”) som diagnostiseres hos nyfødte i de første levedøgn. De fleste er ufarlige, men et subgalealt hematom kan føre til blødningssjokk. Skissen under (fra UpToDate) viser i hvilke strukturer slike blødninger ligger.

caput

Caput succedaneum (”fødselssvulst”): En hevelse (mest ødem, lite blod) i underhuden og over periost. Dette ses i varierende grad hos de fleste barn født vaginalt. Oftest mest uttalt hvis barnet har ”stått lenge” under fødselen. Hevelsen krysser midtlinjen og er ikke begrenset av suturer. Ufarlig tiltand som går tilbake i løpet av få dager.

Kefalhematom: Blødning under periost. Kan skyldes langvarig fødsel og ev. vakum/tang forløsning. Hevelsen/blødningen avgrenses av suturer og går derfor ikke over midtlinjen. Ofte er det en myk fluktuerende hevelse. Hvis hematomet er veldig stort (sjelden) kan det medføre anemi/hypotensjon. Et kefalhematom kan også bidra til kraftigere hyperbilirubinemi. Det tar vanligvis mange uker før hematomet forsvinner og det blir ofte en palpabel kalsifisering i kanten. Man skal aldri stikke/tappe et kefalhematom da det kan medføre en infeksjon.

Subgalealt (subaponeurotisk) hematom: Blødning i et løst bindevevsrom under den aponeurotiske membran (galea aponeurotica). Sterkt assosiert med vakumforløsning og det har i tillegg ofte også vært føtalt distress. Kan medføre en dramatisk blødning med hypovolemi og blødningssjokk. Klinisk er det en flukturende masse over hele hodet, spesielt bakhodet, og hodeomkretsen kan øke raskt pga blødning. Symptomer kan progrediere ila de første 12-72 levetimer. Ved mistanke om tilstanden bør barnet innlegges til observasjon. Viktig med god overvåking (BT, puls, klinikk, regelmessig Hb kontroll), venøs tilgang og mulighet for raskt å kunne korrigere hypovolemi/anemi.

Referanser

  • Amar AP et al Neonatal subgaleal hematoma causing brain compression: report of two cases and review of the literature. Neurosurgery 2003; 52: 1470-4
  • UpToDate 2017: Neonatal Birth Injuries.