Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.18 Parechovirus infeksjoner

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Nils Thomas Songstad

Bakgrunn

De fleste infeksjoner hos voksne og større barn er asymptomatiske, men nyfødte kan bli alvorlig syke i et klinisk bilde som kan være vanskelig å skille fra enterovirusinfeksjon. Fekal-oral smitte, mulig også horisontal smitte fra mor til barn.

Symptomer og klinikk

Sepsislignende bilde med feber, takykardi og forsinket kapillær fylningstid. Irritabilitet, apné, myoklone rykk og kramper. Matingsproblemer, utspilt buk og løs avføring er vanlig.
Utslett; makulopapuløst eller erytematøst.
Vanligvis debut i løpet av de to første leveukene, ev seinere hos premature.

Diagnostikk og utredning

Oftest normalt eller lett økt antall celler i spinalvæske. CRP som regel normal.
Parechovirus kan påvises med PCR av spinalvæske, nasofarynx, svelg, blod og feces.
Ultralyd hjerne: Kan se økt ekkogenisitet i periventrikulær hvit substans.
MR hjerne: Typisk bilde i akutt fase med punktformede lesjoner med redusert diffusjon i periventrikulær hvit substans. Cyster, atrofi og gliose som sekvele.

Virale infeksjoner i sentralnervesystemet er meldepliktig (krever at virus er påvist spinalvæske)

Behandlingen og oppfølging

Symptomatisk da det ikke finnes spesifikk antiviral behandling. Isolasjon (kontaktsmitte). Sekvele er vanlig. Barn med påviste forandringer i hvit substans bør følges opp med risikokontroller.

Referanser

  • Verboon-Maciolek MA et al. Human parechovirus causes encephalitis with white matter injury in neonates. Ann Neurol 2008; 64: 266-73
  • Skram MK, et al. Severe parechovirus in Norwegian infants. Pediatr Infect Dis J. 2014; 33:1222-5.
  • Folkehelseinstituttet: Parechovirusinfeksjon - veileder for helsepersonell. http://www.fhi.no/artikler/?id=91271