Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.7 Chlamydia trachomatis infeksjoner

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

C. trachomatis er en vanlig årsak til kjønnsykdom hos unge kvinner i Norge og resten av verden. Prevalenstall på 2–15 % angis, men det finnes få gode tall fra Norge (se ref Skjeldestad). Det nyfødte barnet kan smittes under vaginal fødsel. 60–70 % av barna blir kolonisert, men kanskje bare 20–25 % utvikler symptomer.

Symptomer og klinikk

Konjunktivitt: Gir vanligvis symptomer i alderen 5–14 (42) dager; rødhet, hevelse og puss/sekresjon.
Pneumoni: Inkubasjonstid opptil 1–3 mnd. Symptomer i form av kronisk hoste og takypné. Vanligvis ikke hvesing eller feber. Lab.: se under.
Otitis media: Kan være forårsaket av C. trachomatis i første 3 levemåneder.

Diagnostikk og utredning

Øyne: Tørk vekk synlig puss, gni prøvepensel mot konjunktiva på innsiden av øvre og nedre øyelokk for å få med epitelceller. Sendes på spesialmedium (virusmedium).

Nasofarynks: Sug fra nasopharynks. Sendes på spesialmedium (virusmedium)

Lab.: Ved mistanke om pneumoni tas også chlamydia-antistoff i serum (IgG og IgM) samt hematologiske prøver med plot (Obs. Ved chlamydiainfeksjon ser man ofte > 800–1000/mm3 eosinofile i perifert blod hos barn yngre enn 6 mnd)

Behandling og oppfølging

Chlamydia konjunktivitt behandles kun ved symptomer og påvist agens. Ved mistanke om chlamydia pneumoni tas prøver og man starter ev. empirisk behandling ved sterk mistanke:

Erytromycin 15 mg/kg po x 3 i 14 dager er førstevalg ved alle typer infeksjon inkl. konjunktivitt. Systemisk behandling gir best effekt også ved konjunktivitt (80–90 % blir bra), ved ev. terapisvikt gir man en ny runde med erytromycin peroralt. Lokal behandling (øyedråper) har liten effekt ved konjunktivitt og er ikke nødvendig som tilleggsbehandling.

Referanser

  • Skjeldestad FE et al. Incidence and risk factors for genital Chlamydia trachomatis infection: a 4-year prospective cohort study. Sex Transm Dis. 2009; 36:273-9.
  • www.uptodateonline.com - Chlamydia trachomatis infections in the newborn.
  • Chandran L et al. Chlamydial Infections in Children and Adolescents. Pediatr Rev 2009; 30: 243-50.
  • Rours I et al. Chlamydia trachomatis as a Cause of Neonatal Conjunctivitis in Dutch Infants. Pediatrics. 2008; 121: e321-6.