Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.5 Osteomyelitt

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Symptomer og klinikk

Symptomer som ved sepsis. I tillegg ev. lokal hevelse eller ev. vegring mot å bevege arm/ben

Diagnostikk og utredning

Blodprøver som ved sepsis, gjerne flere blodkulturer.
MR av skjellet spsilt ved fokal mistanke
Skjelettscintigrafi (obs. multifokal osteomyelitt)
Vanlig rtg. viser først forandringer etter 10-14 dager.

Behandling og oppfølging

Empirisk behandling med cefalotin/cefazolin + gentamicin (dosering som ved sen sepsis, se over)
Total antibiotikabehandling 3 uker. Initialt i.v. behandling, ev. overgang til peroral behandling hvis helt fredelige infeksjonsparametre (CRP). Se Akuttveileder i Pediatri.
Obs kontroll av serumkonsentrasjon for gentamicin, men ikke anbefalt å gi gentamicin > 14 dager.
Ved positiv bakteriologi behandles etter resistensskjema.
Konferer ev. ortoped for ev. supplerende behandling/behov for drenasje av abscesser.