Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.19 Kongenitalt rubella syndrom

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Øystein Riise og Susanne Dudman

Bakgrunn

Ikke-immune kvinner som smittes med rubella tidlig i svangerskapet kan abortere eller føde barn med kongenitalt rubellasyndrom (CRS). Etter introduksjon av rubellavaksinering er dette i dag meget sjeldent, men obs innvandrerbarn! Rubella er meldepliktig til MSIS.

Symptomer og klinikk

Kriterier for diagnosen CRS: ≥ 1 fra gruppe A og evnt. ≥ 1 fra gruppe B

  • Gruppe A: Nevralt hørselstap, pigmentretinopati, katarakt, glaukom, medfødt hjertefeil
  • Gruppe B: Purpura, splenomegali, mikrocefali, meningoencefalitt, forsinket utvikling, ”radiolucent bone disease”, ikterus første levedøgn.

Diagnostikk og utredning

Barn: Anti-rubella IgM i serum. Vedvarende anti-rubella IgG x 2 mellom 6 og 12 mnd. alder. Påvisning av rubella-RNA i munnsekret, EDTA blod og urin. ev. fostervann.
Mor: Bekreftet rubellainfeksjon (serologi) i svangerskapet?

Behandling/oppfølging:
Symptomatisk. Tilpasset isolering fra ikke-immune pga. smittespredning 1. leveår

Referanser