Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.8 Konjunktivitt/puss i øynenene

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg og Ole-Jørgen Olsøy Smerud

Symptomer og klinikk

Spenner fra uspesifikk irritasjon (lette symptomer) til tydelig konjunktival injeksjon med hevelse med serøs eller purulent sekresjon. Bakteriell infeksjon oftest etter 4–5 dager, men kan komme når som helst. Typiske agens: E. coli (spesielt 2 første dagene), M. catarrhalis, H. influenzae, streptokokker, S. aureus og gonokokker. Gonokokker er spesielt aktuelt ved alvorlige symptomer/«vaniljekremaktig» puss i alderen 1–5 dager. Chlamydia (oftest debut etter 5 dagers alder, se kapittel 4.7 Chlamydia trachomatis infeksjoner).
OBS! Herpes simplex virus (HSV) øyeinfeksjon, men det gir vanligvis mye mer uttalte symptomer med affeksjon/hevelse av øyelokk samt vesikler dessuten affeksjon av hud og munnhule, se kapittel 4.11 Herpes simplex virus infeksjoner.

Diagnostikk og utredning

  1. Litt sekret som "kliss" i øyevippene, lett injeksjon eller lett ødem av øyelokkene tillegges ikke betydning (skyldes ofte blokkert tårekanal/irritanter). Tørkes vekk med tørr eller litt fuktet tupfer (NaCl 9 mg/ml). Dryppes ev. med morsmelk.
  2. Puss (gult eller grønt) skal vises barnelegen hvis samtidig hevelse eller rubor eller rikelig puss. Informer umiddelbart hvis slike symptomer. Ta bakteriologisk prøve. Kryss av for aerob dyrkning + gonokokker. Hvis det er rikelig med puss/mistanke om gonokokkinfeksjon lages også utstryk på 2 objektglass med steril vattpinne. Glassene lufttørres og sendes umiddelbart til Gram-farging og mikroskopi, ta direkte kontakt med vakthavende mikrobiolog (ø hjelp) da rask behandling av en evt gonokokk-konjunktivitt er meget viktig.

Behandling og oppfølging

Oftest selvbegrensende selv om bakteriell infeksjon, antibiotika vurderes individuelt, men kan være indisert ved ikke bedring etter 48 t ved vanlig stell. NB! Infeksjon med gonokokker, chlamydia eller HSV skal alltid behandles.
Stell: Unngå vann og såpe i øynene. Bruk bare så vidt fuktet klut rundt øynene. "Kliss" i øynene tørkes vekk med tørre tupfere, eventuelt så vidt fuktet i fysiologisk saltvann.

Standard behandling av neonatal konjunktivitt: Fucidin (Fucithalmic®) øyedråper 2 ganger daglig inntil fri for puss i 1 dag (vanlig i 5–6 dager), startes av jordmor/sykepleier så snart prøve er tatt. Hvis rikelig puss/hovent: tilsyn av barnelege samme dag. Alternativ: Kloramfenikol øyedråper 4–6 ganger daglig.

Ved mistanke om gonokokkinfeksjon: Innlegges Nyfødt Intensiv, kontaktsmitteisolasjon. Etter sikret mikrobiologiske prøver umiddelbar oppstart av empirisk behandling med engansgdose av et 3. gen cefalosporin IV eller evt IM:

  • Første valg: Ceftriakson 25–50 mg/kg (max dose 125 mg). NB. Ceftriakson skal ikke brukes i) ved signifikant hyperbilirubinemi da det kan gi bilirubin-displacement, eller ii) hvis barnet får kalsiumholdige væsker da det kan utfelles.
  • Andre valg: Cefotaksim 100 mg/kg.

I tillegg skylles med fysiologisk saltvann hver time inntil sekresjon avtar. Ikke behov for topikale antibiotika dråper når det gis systemisk behandling. Viktig med resistensbestemmelse da det er økende resistens også mot 3 gen. cefalosporiner! Tilsyn av øyelege!

Vedvarende puss til tross for behandling i 2–3 dager: Send ny baktus. + chlamydiaprøve fra konjunktiva. Puss fjernes før chlamydiaprøven tas. Ved bekreftet infeksjon: Behandling som angitt under Chlamydia-infeksjon.

Referanser