Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.20 Parvovirus B 19 (erythrovirus) infeksjoner

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Lav insidens av maternell parvovirusinfeksjon (anslagsvis 3 ‰ av de gravide infiseres ila svangerskapet). Liten smittefare for foster. Intrauterin fosterdød forekommer i 5-12 %.
I et britisk materiale var parvovirus årsaken til 10 % av dødfødslene i 2. trimester.

Symptomer og klinikk


Kan i sjeldne tilfeller være årsak til fødselsanemi og non-immun hydrops.

Diagnostikk og utredning
Serologi (parvo B 19 IgG og IgM). På abortert foster med non-immun hydrops kan virus ev. direkte påvises (i materiale fra fosteret, kanskje spes. i beinmarg) med PCR, ELISA eller IF.

Behandling og oppfølging

Symptomatisk.