Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.4 Veiledende i.v dosering av antibiotika ved sepsis/meningitt

Sist faglig oppdatert: 25.10.2023

Postmenstruell alder (PMA)

Benzylpenicillin

(Penicillin G)

0–7 dager: 50 mg/kg x 2

> 7 dager: 50 mg/kg x 3

Dosering x 3–4 ved GBS-meningitt

Ved PMA > 45 uker: Dosering 4 ganger i døgnet

Ampicillin

(gis som støt)

0–7 dager 50 mg/kg x 2

> 7 dager 50 mg/kg x 3

Dosering x 3–4 og dose 100 mg/kg ved GBS-meningitt

Ved PMA > 45 uker: Dosering 4 ganger i døgnet

Kloxacillin

(gis som støt)

0–7 dager 50 mg/kg x 2

7 dager 50 mg/kg x 3

Ved PMA > 45 uker: Dosering 4 ganger i døgnet

Cefazolin (1. gen cefalosporin)

(gis som støt)

0–7 dager 25 mg/kg x 2

> 7 dager 25 mg/kg x 3

Ved PMA > 45 uker: Dosering 4 ganger i døgnet

Cefuroksim (2. gen cefalosporin)

(gis som støt)

0–7 dager 30 mg/kg x 2 Dobbel dose ved alvorlig infeksjon

> 7 dager 30 mg/kg x 3 Dobbel dose ved alvorlig infeksjon

Cefotaksim (3. gen cefalosporin)

(gis som støt)

0–7 dager 50 mg/kg x 2

> 7 dager 50 mg/kg x 3 (ved meningitt x 4)

Meningitt: Første dose 100 mg/kg, deretter som ved sepsis

Ceftazidim (3. gen cefalosporin)

(gis som støt)

0–7 dager 50 mg/kg x 2

> 7 dager 50 mg/kg x 3

Meropenem

0–7 dager 20 mg/kg x 2

> 7 dager 20 mg/kg x 3 Dobbel dose ved meningitt.

Piperacillin-Tazobactam

(gis over 30 min)

90 mg/kg x 3

Gentamicin

(gis over 30 min)

Doseres etter kronologisk alder og PMA

0–7 dager og PMA < 29 uker 6 mg/kg hver 48. time

0–7 dager og PMA 29–36 uker 6 mg/kg hver 36. time

0–7 dager og PMA ≥37 uker 6 mg/kg hver 24. time

> 7 dager, men PMA < 29 uker 6 mg/kg hver 36. time

> 7 dager og PMA ≥ 29 uker 6 mg/kg hver 24. time

Vankomycin

(gis over 60 min)

Ladningsdose til alle: 25 mg/kg

Doseringsintervall etter PMA

PMA < 35 uker: 15 mg/kg x 2

PMA > 35 uker: 15 mg/kg x 3

Metronidazol (Flagyl®)

(gis over 30 min)

Ved PMA < 29 uker: 7,5 mg/kg x 1

0–7 dager og PMA > 29 uker 7,5 mg/kg x 2

> 7 dager og PMA > 29 uker 7,5 mg/kg x 3

Hovedreferanser: Neofax, BNF-C og KOBLE/Kinderformularium
Gentamicin: Fjalstad JW, et al. High dose gentamicin in newborn infants: is it safe? Eur J Pediatr. 2014.
Piperacillin-Tazobactam: BNF-C, 2012

Ad gentamicin: Serumspeil rett før 3. dose. Ønsket bunnverdi < 2.0 mg/l. Ved verdier ≥ 2.0 mg/l økes doseringsintervallet med 12 timer eller man vurderer å skifte antibiotika hvis samtidig nyresvikt.
Ad vankomycin: Serumspeil tas rett før 4.dose. Ønsket bunnverdi (5–)10–15 mg/l. Toppverdi ikke nødvendig!
Ad cefotaksim og ceftazidim: Ved meningitt opprettholdes høy/anbefalt dose under hele behandlingen. Ved sepsis som er under kontroll (etter 2–4 dager) kan enkeltdosen reduseres til det halve, dvs. 25 mg/kg/enkeltdose både for cefotaksim og ceftazidim.